Finansiering / Fakturaköp

Likvida Medel

Mer än 70% rabatt på klientavgiften utgår för byråer anslutna till Srf konsulterna och dess klienter. Rabatter utgår endast vid angivande av Srf som referens. Likvida Medel köper fakturor och underlättar finansiellt och administrativt för expansiva företag i Skandinavien. Kontakt: ...

Läs mer

Svea Ekonomi

Svea Ekonomi ger mellan 50-75% rabatt på våra årsavgifter till förbundets medlemmar. Hos Svea Ekonomi finner du förmånliga och effektiva lösningar både när det gäller fakturahantering och fakturafinansiering. Fakturaköp och factoring är tjänster som snabbt bidrar till ökad ...

Läs mer