Programvaror

Björn Lundén Information AB

Rabatt 20%, BL Skatt, BL Bokslut och BL Administration. Gäller endast vid nyköp. Kontakt: Ange att du är medlem i Srf konsulterna vid beställning. Vid förmedling, kontakta oss för återförsäljaravtal, 0650-54 14 70, ls@blinfo.se www.blinfo.se

Läs mer

Bonanza

PC-verktyg för ekonomiska analyser och simuleringar. 20% rabatt Kontakt: Mikael Sibirzeff, 08-445 70 51, mikael@bonanza.se www.bonanza.se

Läs mer

BOQ System

Rabatt 20% QLIENT klientredovisning och XBOQ serviceprogram för arbete på fältet. Kontakt: 0921-558 40, info@boq.se www.boq.se

Läs mer

Companyexpense

  Ny tjänst för hantering av utlägg! Exempelvis kan din kund skicka fotade kvitton och samlingskontering från sin mobil, och du ser den samlade konteringen med bilder på alla kvitton i Fortnox. Informationen lagras säkert med åtkomst från både webbläsare och appen. I ...

Läs mer

Data Vara

Rabatt 20% på programlicensen. Alla våra personalprogram i Crona-serien som Crona Lön för PC och Mac, Crona Resa och Crona Tid. Kontakt: 0322-670700, bjorn.dahlin@datavara.se www.datavara.se

Läs mer

Fastighet & IT Kompetens

Rabatt 20% rabatt till medlemmar. fastigheter, ett fastighetssystem för hyresredovisning. Kontakt: Björn Kidmark, Fastighet & IT Kompetens Sverige AB, Boråsvägen 5, 435 31 Mölnlycke 031-160 300, bjorn.kidmark@dinafastigheter.se www.dinafastigheter.se

Läs mer

Hogia

20% rabatt på programvarulicenser för Deklaration, Bokslut, Bokföring, Löneservice och Revision. Rabatten gäller första året vid programinköp. Kontakt: 0303-667 80, ror@hogia.se www.hogia.se

Läs mer

Kontek Lön

Rabatt 20%. Programlicenser för Löneprogram, Kontek Lön och Reseräkningsprogram. Kontakt: Claes Andersson, 0372 – 89 096, Claes.Andersson@kontek.se www.kontek.se

Läs mer

Magenta

Rabatt 25%. Ekonomisystem i klientutförande. Kontakt: 046-211 18 22, torbjorn.gerhardsson@magenta.se www.magenta.se

Läs mer

Orres

Rabatt 15%. Enkel analys, budget, prognos och värdering genom våra program Promik Analys, Promik Koncern, Promik Enskild Vid förmedling, kontakta oss för återförsäljaravtal, 08 545 888 30, info@orres.se www.orres.se

Läs mer