FAQ – Vanliga frågor och svar om Srf auktoriserad byrå

Vad menas med förhållandet minst 1 auktoriserad konsult per 5 anställda?

Det betyder att om det finns en, två tre fyra eller fem anställda på företaget ska minst en av dessa vara auktoriserad och medlem hos Srf konsulterna. Är man 6-10 anställda ska minst två av dessa vara auktoriserade osv. Som anställd räknas de i personalen som arbetar med redovisnings- eller lönetjänster mot kund/uppdragsgivare.

Jag är enmansbyrå – får jag marknadsföra mig som auktoriserad byrå?

Ja, konceptet omfattar även enmansföretag. Som auktoriserad medlem i ett företag med en anställd så omfattas företaget av förhållandet minst en på fem anställda, Gäller även dig som är egenföretagare.

Kommer det att framgå när man söker fram mitt företag på srfkonsult.se att vi är en auktoriserad byrå?

Nej, det här är ett koncept som du och ditt företag kan använda, men förbundet kommer inte att lyfta fram detta i presentationen på srfkonsult.se

Kostar det något att vara auktoriserad byrå?

Nej, det här är en helt kostnadsfri möjlighet för Srf konsulter på företag som satsar på auktorisation.

Om vi har auktoriserade konsulter hos både Srf konsulterna och FAR, kan vi då använda konceptet Srf auktoriserad byrå?

Ja, i kombination med Srf konsulternas varumärke kan ni använda konceptet och räkna in  samtliga auktoriserade konsulter oavsett var de har sitt medlemskap. Det ska dock finnas någon auktoriserad konsult som är medlem hos Srf konsulterna.

Jag betalar min medlemsavgift privat. Får företaget använda konceptet ändå?

Nej, företag som marknadsför sig med auktorisation ska stå bakom den auktoriserade konsulten.