Srf Nyhetsbevakning och Srf Kalendarium

Du har möjlighet att lägga Srf Nyhetsbevakning och Srf Kalendarium på din byrås webbplats. Nedan följer några olika kodexempel som du kan använda dig av för att bädda in innehållet på din webbplats. Markera koden som du vill använda med hjälp av din muspekaren. Kopiera sedan innehållet och klistra in det på passande ställe på din webbplats.

Om du har frågor eller funderingar kring detta så kan du mejla till webmaster@srfkonsult.se

Villkor för användning

Villkoret för att få använda Nyhetsbevakning från Srf konsulterna är att inga förändringar görs i materialet samt att Srf konsulternas logotype och/eller hänvisningen till Srf konsulterna klart och tydligt framgår. Om Srf Nyhetsbevakning infogas enligt exemplet nedan så uppfylls våra villkor.


Srf Nyhetsbevakning – Textlänk

<a href="https://www.srfkonsult.se/press-och-opinion/nyhetsarkiv/newswire-arkiv/" target="_blank">Nyhetsbevakning från Srf konsulterna</a>

Srf Nyhetsbevakning – Nyhetsflöde

<iframe src="https://www.srfkonsult.se/newswire-ram/" name="iframe" width="200" marginwidth="10" height="700" marginheight="10" scrolling="none" border="0" clip="no" vspace="0" hspace="0" frameborder="0"></iframe>

Srf Nyhetsbevakning – Nyhetsflöde med anpassad bredd och antal nyheter

<iframe src="https://www.srfkonsult.se/newswire-ram/?bredd=300&antal=6" name="iframe" width="320" marginwidth="10" height="700" marginheight="10" scrolling="none" border="0" clip="no" vspace="0" hspace="0" frameborder="0"></iframe>

Så här gör du för att anpassa bredd och höjd
Börja med att bestämma vilken bredd du vill ha (angett i pixlar). Detta nummer matar du in efter ”bredd” i koden (exemplet använder 300 pixlar i bredd). Ändra också ”width” till din bredd plus 20 (exemplet visar 320). Antalet nyheter bestäms med ”antal” (exemplet använder 6 nyheter). Tänk på att du kan behöva öka höjden genom att ändra ”height”-värdet om du visar fler nyheter (exemplet har en höjd på 700 pixlar).


Srf Nyhetsbevakning – Adress till RSS-flöde

https://www.srfkonsult.se/feed/?post_type=newswire

Srf Kalendarium

<iframe src="https://www.srfkonsult.se/kalendarium-ram/" width="235" height="360" marginwidth="10" marginheight="10" scrolling="none" border="0" clip="no" vspace="0" hspace="0" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>