Bokföringsboken 2019

Bokföringsboken 2019

Limbunden
Serie: Svensk Redovisning 

Förhandsbeställ ditt exemplar! Boken beräknas vara klar för leverans under första veckan i februari.

Medlemspris: 375.00 kr exkl. moms.

Kategori:

Produktbeskrivning

Bokföringsboken och Bokslutsboken i serien Svensk Redovisning är en omarbetning av före detta BAS-boken. 

Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna är anpassade till K2- och K3-reglerna och ger ett detaljerat stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser. Instruktionerna svarar till exempel på:

 • Vad som ska bokföras på ett konto och hur det används
 • Vad man särskilt bör observera när man bokför på kontot
 • Vad man inte ska bokföra på kontot
 • Hur kontot kan underindelas
 • Vanliga motkonton
 • Relaterade konton
 • Rapportering till SCB
 • Eventuella till kontot momsrelaterade frågor
 • Eventuella till kontot inkomstskatterelaterade frågor
 • Kontots koppling till SRU

Dessutom innehåller boken avsnitt om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till inkomst- och momsdeklaration och till SCBs undersökningar. Dessutom ingår ett antal fördjupningsområden om bland annat vinstmarginalmoms och om omvänd skattskyldighet. 

Frågor som har med bokslut eller inkomstbeskattning att göra berörs endast om en transaktion redan vid den löpande bokföringen behöver hanteras inför bokslut eller deklaration. I övrigt hänvisas till Bokslutsboken. Denna typ av frågor, som tas upp i Bokföringsboken, kan gälla klassificering av en post som avdragsgill eller inte avdragsgill vid inkomstdeklarationen.

Årets upplaga av Bokföringsboken innehåller bland annat följande nyheter:

 • Nya bokföringsexempel för tantiem, kapitalförsäkring med mera
 • Nya konton för avkastningsskatt
 • Uppdateringar avseende lagerkontona