Bokslutsboken 2019

Bokslutsboken 2019

Limbunden
Serie: Svensk Redovisning
Antal sidor: 472
Utgiven: Januari 2019
ISBN: 978-913911701-8

Medlemspris: 375.00 kr exkl. moms.

Kategori:

Produktbeskrivning

Bokslutsboken är en handbok för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler.

Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponent- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.

Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton. Boken innehåller typiskt sett följande återkommande rubriker på kontonivå:

 • Kontots innehåll i korthet
 • Allmänt om vilka regler som gäller
 • Bokslut enligt K2
 • Bokslut enligt K3
 • Noter
 • Vad man särskilt bör observera vid bokslut för kontot
 • Inkomstskatt
 • Var man kan läsa mer om de aktuella reglerna

I bokens andra del återfinns ett antal fördjupningsavsnitt och exempel med tyngdpunkt på K2. Avsikten är att förklara och belysa några områden som ofta upplevs som svåra eller komplicerade.

Frågor relaterade till löpande bokföring, såsom kontons detaljerade innehåll och användningen av BAS-kontoplanen i allmänhet, tas inte alls upp i denna bok utan här hänvisas till Bokföringsboken.

Årets upplaga av Bokslutsboken innehåller bland annat följande nyheter:

 •  Flera nyheter, bland annat ett uppdaterat
  exempel, avseende intäktsredovisning av pågående arbeten
 • Uppdaterade kommentarer med anledning av de ändrade
  skattereglerna i företagssektorn