Nyckeltalen

Nyckeltalen

Limbunden
Antal sidor: 264 sidor 
Utgiven: 2016
Serie: Svensk Redovisning 
ISBN: 978-91-39-11534-2

Medlemspris: 375.00 kr exkl. moms.

Kategori:

Produktbeskrivning

NYCKELTALEN är en praktisk handbok för bättre analys och
effektivare ekonomistyrning.

Omfattande exempel och tydliga förklaringar gör Nyckeltalen
till ett viktigt hjälpmedel för ökad lönsamhet och kontroll. Boken är inriktad
mot att skapa förståelse för ett företags ekonomiska strukturer och samband,
inte mot ett mekaniskt räknande.

Arbetssättet i boken anknyter direkt till SCB:s
Branschnyckeltal för att möjliggöra jämförelser med andra företag. Genom att
följa ett praktikfall visas bokens konkreta analystekniker.

NYCKELTALEN är uppdelad i fyra delar:

Del 1: Analys av företag med nyckeltal och kassaflöden
Del 2: Ekonomiska sambandsmodeller
Del 3: Praktikfall
Del 4: Nyckeltalsbibliotek

NYCKELTALEN vänder sig till:

– redovisningskonsulter
– revisorer
– rådgivare
– företagsledare och ekonomiansvariga i mindre och medelstora företag
– medarbetare i banker och kreditinstitut
– studenter inom universitet och högskolor inom företrädesvis ämnena
redovisning, analys och finansiering.