forsakringar

Ansvarsförsäkring – professionsansvar ren förmögenhetsskada och rättsskydd

Kategori:

Produktbeskrivning

Vårt försäkringsbolag AIG Europe S.A. är världsledande inom produktområdet Financial Lines som bl a innefattar professionsansvar. Försäkringen ersätter skadeståndskrav vid ren förmögenhetsskada inom redovisningskonsultens naturliga kompetensområde. Den innefattar även verksamhetsansvar som täcker skadeståndsskyldighet vid person- och sakskador. Ansvarsförsäkringen kan tecknas av dig som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® eller av dig som har ett Srf Redovisningspaket.

Omfattar bland annat:

  • Arbete inom redovisning och administration
  • Rådgivningsansvar
  • Betalningsuppdrag
  • Rättskydd som ersätter advokat- och rättegångskostnader
  • Förmögenhetsbrott gentemot uppdragsgivare/kund
  • Tio års efterskydd och 10 års retroskydd

Kontakta oss så får du ett förslag anpassat till din byrå. Det kommer garanterat att löna sig!

Försäkring och administration

Tel: 010-483 80 00