Srf tilläggsförsäkringar

Srf tilläggsförsäkringar

Kategori:

Produktbeskrivning

Du som har Srf Ansvarsförsäkring kan teckna förmånliga tilläggsförsäkringar för att säkerställa att du och ditt företag det skydd som behövs när det gäller egendom, cyberincidenter, tjänsteresa och avbrott vid arbetsoförmåga.

VD- styrelseansvarsförsäkring

Som en del av AIG:s Financial Lines kan vi erbjuda en världsledande VD- och styrelseansvarsförsäkring. I rollen som VD och styrelseledamot har man ofta ett personligt ekonomiskt ansvar och kan därmed bli skadeståndsskyldig. Försäkringen skyddar VD och styrelseledamöters personliga betalningsansvar och andra anställda inom koncernen som kan ha ett självständigt ledningsansvar. Förutom skadeståndskrav omfattar försäkringen även försvarskostnader samt bistånd med val av lämpligt försvarsombud.

Förmögenhetsbrott gentemot arbetsgivare (byrån)

Försäkringen täcker förmögenhetsförlust som företaget drabbas av om en anställd avsiktligt förskingrar pengar åt sig själv eller åt någon annan. Den ersätter även återskapande av dataförlust på grund av virus eller datasabotage.

Cyberförsäkring

Nästan alla företag är idag helt beroende av sin data och sitt informationssystem. Cyberförsäkringen ger tillgång till krishantering via responskonsult vid ett säkerhetsintrång, systemfel eller utpressning. Ersätter skadeståndsskyldighet och kostnader i samband med ett säkerhetsintrång samt ersätter täckningsbidrag till byrån vid avbrott i verksamheten till följd av ett säkerhetsintrång.

Kontorsförsäkring

Ersätter skador vid brand, inbrott, vattenskada och rån. Försäkringen omfattar bl a maskiner och varor, allrisk, avbrott samt kundens egendom. Försäkringen omfattar även skador på hyrd eller leasad egendom.

Tjänstereseförsäkring

Ersätter uppkommen skada i samband med företagets tjänsteresor. Är mycket omfattande och gäller både vid den korta resan i företagets närområde samt för längre resor världen över (förutom resor till Afghanistan, Kuba, Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan och Syrien). Försäkringen innehåller bland annat ersättning för skador vid olycksfall, personlig lösegendom och företagets lösegendom, förseningar, avbeställningar, överfall och rehabiliteringskostnader.

Avbrott vid Arbetsoförmåga (AVA)

Försäkringen gäller om företagets ägare eller nyckelpersoner blir långvarigt arbetsoförmögen. Ersätter företagets fasta kostnader vid arbetsoförmåga eller dödsfall. Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.

Kontakta oss så får du ett förslag anpassat till din byrå. Det kommer garanterat att löna sig!

Försäkringar och administration

Tel: 010-483 80 00
E-post: forsakring@srfkonsult.se