LAP – Svensk Löneartsplan

LAP – Svensk Löneartsplan

Spiralbunden bok
Antal sidor: 30
Utgiven: Juni 2016
ISBN: 978-91-983107-0-2

!! Ingår i medlemsavgiften för dig som är Auktoriserad Lönekonsult eller har Srf Lönepaket 

Medlemspris: 95.00 kr exkl. moms.

Kategori:

Produktbeskrivning

LAP – Svensk Löneartsplan, är den svenska standarden för lönemarknaden.
En löneartsplan som standard är av allmänt intresse och underlättar för hantering och bearbetning av såväl indata, bearbetning som utdata i löneprocessen.

LAP – Svensk Löneartsplan är uppbyggd för att möta olika behov med en standardisering av såväl struktur som begrepp, men med möjlighet till anpassningar till den enskilda verksamheten. Nummerserien lämnar öppet för att på rätt ställe utifrån kategoriseringen lägga in egna lönearter för att täcka behov som uppstår.

En viktig del av arbetet med LAP – Svensk Löneartsplan är att definiera begrepp. I detta arbete har en grundlig genomgång av befintlig använda begrepp på lönemarknaden och kringliggande områden gjorts, för att hitta det mest passande begreppet och definitionen.